تبلیغات
ألیس الصبح بقریب - نقاط ضعف دولت نهم و دهم در کلام امام خامنه‌ای (قسمت دوم)
ألیس الصبح بقریب
سید علی هست، آن سیصد و دوازده نفر کجایند؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

نقاط ضعف دولت نهم و دهم که در طول سال‌های گذشته در کلام امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) آمده است، با توجه به فرموده ایشان مبنی‌بر اینکه دولت آینده باید از نقاط ضعف دولت کنونی بری باشد، برای شناخت فرد مطلوب می‌تواند راه‌گشا باشد. آن‌چه در ذیل می‌آید از کتابچة انتخاباتی تارنمای حضرت امام استخراج شده تا مورد استفادة عموم امت قرار گیرد. باشد که قبول افتد.

***

 

آنچه ما برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی كه امروز وجود دارد، منهای ضعف‌هایی كه وجود دارد. این را همه توجه كنند؛ رئیس جمهور هر دوره‌ای باید امتیازات كسبی و ممكن‌الحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد، ضعف‌های او را نداشته باشد. 1/ 1/ 9۱

11. ضعف در مدیریت واردات

مسئلة‌ واردات را هم كه گزارش دادند، البته جزو نگرانی‌هاى من است. حالا این گزارش هم هست؛ لیكن آنچه كه انسان مشاهده می‌كند، یك قدرى نگرانی‌آور است. درست است؛ ممكن است رشدِ نسبت واردات به صادرات غیر نفتى ما كاهش پیدا كرده، این رشد كم شده - این خودش چیز مثبتى است - اما به این اكتفاء نكنید. بخصوص در همین زمینه‌هاى زراعى و باغى و اینها كه ذكر كردند، اینها چیزهایى است كه بایستى هرچه می‌توانیم، از واردات اینها پرهیز كنیم. بروید سراغ همان صنعتی‌سازى صادرات كشاورزى؛ همین چیزى كه در گزارش‌ها هم بود. اینها چیزهاى مهمى است؛ انشاءاللَّه روى اینها تكیه شود. مردم هم تحمل می‌كنند و می‌پذیرند. 6 / 6/ 9۰

12. پرداختن به حواشی

با این همه كارى كه دولت دارد، سعى كنید دچار حاشیه‌سازی‌هاى مسئله‌دار نشوید. دولت دارد كار می‌كند، تلاش می‌كند، میدان هم براى كار بحمداللَّه هست، نیاز هم به كار هست. خب، یك میدان كارى وجود دارد، نیاز فراوانى هم وجود دارد، دولت هم نشان داده كه اهل خطرپذیرى و واردشدن در میدان‌هاى كار و با همة‌ وجود كاركردن و وارد میدان‌شدن است؛ خیلى خوب، با این اوضاع و احوال، واقعا شایسته و سزاوار نیست كه حواشی‌اى به وجود بیاید؛ حالا چه حواشی‌اى كه خود شما گاهى اوقات بی‌توجه به وجود می‌آورید، چه آنهایى كه دیگران به وجود می‌آورند و شما هم تسلیم آنها می‌شوید؛ از این حواشى باید پرهیز كرد. نگذارید در فضاى كشور، در فضاى بین دولت و مردم، درگیری‌ها و دلهره‌هائى به وجود بیاید كه شماها را از كار باز بدارد. 6/ 6/ 9۰

13. نبود اهتمام ویژه به مسئله اشتغال‌زایی و بهره‌وری

مسئلة‌ اشتغال هم مسئلة‌ مهمى است. طرح‌هایى كه از چند سال پیش به این طرف براى اشتغال پیش‌بینى شده، آنچنان كه انسان انتظار داشت، نشد. اگرچه حالا كارهایى انجام گرفت و خوب بود، بد نیست؛ لیكن ما را مستغنى نمی‌كند از اینكه نسبت به مسئلة‌ اشتغال یك اهتمام ویژه‌اى داشته باشیم. مسئلة ارتقاى بهره‌ورى هم همین طور. 8/ 6/ 89

14. موضع‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی متناقض درون دولت

هیئت وزیران بایستى به هم‌افزایى دستگاه‌ها كمك كند؛ یعنى اگر چنانچه بین دستگاه‌ها تعارضى وجود دارد كه معمولاً وجود دارد؛ معمولاً دستگاه‌هاى مختلف به طور طبیعى اصطكاك‌ها و تعارض‌هایى با هم دارند؛ مخصوص اینجا هم نیست، همه‌جا همین‌جور است؛ طبیعت كار این است - هیئت وزیران بایستى این اصطكاك‌ها را به حداقل برساند و اگر بتواند، برطرف كند. یكی از مسائل مهم این است. من همیشه مثال می‌زنم و می‌گویم اینجا یك چهارراه كه نه، چندین راه است، كه رئیس جمهور هم مثل پلیس راهنمایى است - كه در واقع در مقام ریاست هیئت وزیران، راهنمایى می‌كند این را متوقف می‌كند، آن را راه می‌اندازد؛ یعنى هدایت می‌كند كه اینها هم‌افزایى كنند، با یکدیگر اصطكاك نداشته باشند. یكی از نقش‌هاى هیئت وزیران این است.

برخى اوقات این اصطكاك‌ها و تعارض‌هایى كه در عمل و اجراء وجود دارد، در تبلیغات هم منعكس می‌شود؛ این دیگر می‌شود چند برابر؛ در واقع بدىِ مضاعف می‌شود. یك دستگاهى مثلاً فرض كنید دربارة یك شیئى، یك پدیده‌اى حرفى می‌زند، یك خبرى می‌دهد، یك اظهارنظرى می‌كند، از آن طرف یك دستگاه دیگر می‌آید عكس آن را می‌گوید! مردم متحیر می‌مانند؛ یعنى واقعاً نمی‌فهمند كه این درست است یا آن درست است. این مسئله به زندگى مردم هم ارتباط پیدا می‌كند؛ یعنى اینجور هم نیست كه خارج از زندگى مردم باشد؛ نه، درست مسائلِ مربوط به متن زندگى مردم است. یكی یك آمارى می‌دهد، دیگرى یك آمارى؛ اینها نبایستى اتفاق بیفتد. همة‌ دولت‌ها گرفتار یك چنین چیزهایى بودند. در نقشدادن به هیئت وزیران و باروركردن این مجموعه‌اى كه دور هم می‌نشینند و وقت گران‌قیمتى را مصرف می‌كنند، بكوشید و هرچه ممكن است، آن اصطكاك‌ها را باز هم كم كنید. 8/ 6/ 8۹

15. بهانه‌دادن به جنجال‌آفرینان

بهانه هم دست دیگران ندهید. من می‌بینم متأسفانه گاهى بهانه‌هایی هم از طرف خودِ شما داده می‌شود كه این را هم بایستى توجه كنید كه بهانه هم دست دیگران ندهید؛ مراقبت كنید؛ حزم كنید. و گفت: «اتّقوا من مواضع التّهم». گفتند یك شیخى در یك مدرسة دینى به طلبه‌اى گفت كه گفته‌اند فلان طلبه، فلان مراودة غلط را دارد. طلبه هم گفت: اتقّوا من مواضع التّهم، آشیخ تو هم! خلاصه اینكه مواظب باشید، مراقبت كنید؛ «اتقّوا من مواضع التّهم»؛ براى خودتان و براى دولت مسئله درست نكنید و براى جنجال‌آفرینی‌ها - كه كسانى دنبالش هستند - بهانه ندهید. 2/ 6/ 8۷

16. وعده‌های عملی‌نشده و دامن‌زدن به توقعات مردم

روى این اهتمام داشته باشید كه هر آنچه به عنوان یك وعده از شما صادر می‌شود، مردم در موعد معین ببینند كه آن وعده تحقق پیدا كرد. اگر از صدتا كارى كه شما می‌گویید، نودتایش را انجام بدهید، ده تایش انجام نگیرد، همین در ذهن مردم یك اختلالى ایجاد خواهد كرد. آنچه را كه آدم احتمال می‌دهد انجام نشود، به صورت احتمال بگوید، به صورت قطع و یقین نگوید. به نظر من این چیز بسیار مهمى است. 2/ 6/ 9۱

چقدر خوب است كه همة‌ وعده‌هایى كه دولت به مردم داده، عمل بشود. اگر چنانچه وعده‌اى به مردم داده بشود و عمل نشود، این مشكلات درست خواهد كرد؛ نه فقط نسبت به دولت، بلكه به نظام. 6 / 6/ 9۰

تعهدات را با مقدورات تنظیم كنید و به مطالبات و توقعات ناممكن دامن نزنید. البته امروز یك عده‌اى به خاطر مخالفت با دولت این مطالبات را دامن می‌زنند! اینها مشهود و محسوس است و داریم می‌بینیم. خودشان می‌گویند كه دولت چرا به توقعات دامن می‌زند؛ اما خودشان هم واقعاً توقعات را دامن می‌زنند و شعارهاى بیخودى و كارهاى ناممكن مطرح می‌كنند. شما هم از این اطمینانى كه مردم به شما دارند، بیشترین استفاده را بكنید. آن جایی كه واقعاً ممكن نیست، آن جایی كه درست نیست و آن جایی كه كار نشدنى است، به مردم صریح بگویید؛ بگویید این كار نمی‌شود و با امكانات كشور سازگار نیست؛ مردم از شما قبول می‌كنند. من در یك مورد خاصى به آقاى رئیس جمهور گفتم این مورد را به مردم بگویید نمی‌شود؛ حتّى اگر پیش از شما هم وعده‌اى داده شده و حالا شما می‌بینید عملى نیست، به مردم بگویید آقا عملى نیست. مردم هم می‌پذیرند. 6/ 6/ 8۵

17. موازی‌كاری در مدیریت‌های دولتی

یك مسئلة‌ دیگر هم در مدیریت‌هاى دولتى، كار موازى است. در دولت نباید كارهاى موازى انجام بگیرد. كار موازى چند عیب دارد: اولاً هزینة انسانى زیادى بیجا مصرف می‌شود، ثانیاً هزینة‌ مالى زیادى مصرف می‌شود، ثالثاً تناقض در تصمیم‌گیری‌ها به وجود می‌آید - وقتى دو دستگاه مسئول یك كارى هستند، این یك تصمیم می‌گیرد، آن هم یك تصمیم دیگر می‌گیرد - و رابعاً از همه بالاتر، مسئولیت لوث می‌شود. فرض كنید توى فلان مسئلة اقتصادى یا مسئلة فرهنگى یا مسئلة سیاست خارجى یا هرچه، اگر چنانچه یك مشكلى پیش بیاید، مسئولیت لوث می‌شود. وقتى كار موازى انجام گرفت، مسئولیت لوث می‌شود. بین دولت - یعنى قوة مجریه - و بعضى از دستگاه‌هاى بیرون از قوة مجریه، یك جاهایى بعضى موازی‌كاری‌ها هست. همة‌ تلاش‌مان این است كه بلكه این موازی‌كاری‌ها را یك‌جورى حل كنیم، اصلاح كنیم، علاج كنیم. در داخل دولت، دیگر نبایستى از این موازی‌كاری‌ها به وجود بیاید. حالا یك موارد خاصى هست؛ اما كلی‌اش این است كه موازی‌كارى خوب نیست. 8/ 6/ 8۹

18. برخی بی‌تدبیری‌ها در برابر تحریم‌ها

وانمود می‌كنند كه اگر ملت ایران از انرژى هسته‌اى صرف‌نظر كند، تحریم‌ها برداشته می‌شود. دروغ می‌گویند. از روى بغض و كینه‌اى كه دارند، تحریم‌هاى غیرمنطقى می‌كنند؛ تحریم‌هایى كه همة عقلا و انسان‌هاى باانصاف عالم وقتى نگاه می‌كنند، می‌بینند اینها كارهاى غیرمنطقى و در واقع وحشیانه است؛ این یك جنگِ با یك ملت است. البته در این جنگ هم به توفیق الهى مغلوب ملت ایران خواهند شد.

البته مشكلاتى به وجود می‌آورند، بعضى از بی‌تدبیری‌ها هم این مشكلات را افزایش می‌دهد - اینها هست - ولى اینها چیزى نیست كه جمهورى اسلامى نتواند اینها را حل كند. به توفیق الهى، ملت ایران از همة‌ این مشكلات عبور خواهد كرد. ۱۹/ 7/ 9۱

19. کشاندن اختلافات میان مردم

اختلافات مضر است. هم اختلافات بین مسئولین مضر است؛ هم بدتر از آن، كشاندن اختلاف میان مردم مضر است. این را من به مسئولین، به رؤساى محترم هشدار می‌دهم. من از رؤساى قوا حمایت كردم، باز هم حمایت می‌كنم - مسئولند، باید كمك‌شان كرد - اما به آنها هشدار می‌دهم، مراقب باشند. نه اینكه این نامه‌نگاری‌ها خیلى مهم باشد؛ نه، صدتا نامه بنویسند؛ كار خودشان را بكنند، اختلافات را به میان مردم نكشانند، چیزهاى جزئى را مایة‌ جنجال و هیاهو و استفادة تبلیغاتى دشمن و خوراك تبلیغاتى رادیوهاى بیگانه و تلویزیون‌هاى بیگانه نكنند، صدتا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتى ندارد. مهم این است كه همة ما بدانیم مسئولیتى داریم، همة‌ ما بدانیم موقعیت حساسى داریم. ۱۰/ 8/ 9۱

20. تصمیم‌هاى خلق‌الساعه و تغییر مقررات

حركت بر اساس برنامه، یكی از كارهاى اساسى است. تصمیم‌هاى خلق‌الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه‌هایى است كه به «اقتصاد مقاومتى» وارد می‌شود و به مقاومت ملت ضربه می‌زند. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاست‌هاى اقتصادى كشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغییرهاى بی‌مورد شود. 3/ 5/ 9۱

21. فقدان مبارزة عملی با فساد اقتصادی

امروز مسئولان باید همة‌ تلاش‌شان را بكنند براى اینكه گره‌هاى اقتصادى را باز كنند، مشكلات را برطرف كنند. بنده سه چهار سال قبل از این، در صحبت اول سال صریحاً به مردم و به مسئولین گفتم كه نقشة دشمنان ملت ایران از حالا به بعد، بیش از همه، نقشة اقتصادى است. خب، می‌بینید كه همین جور شد. هم دولت، هم مجلس، همة نیروی‌شان را، همة‌ فكر و ذكرشان را متمركز كنند بر روى سیاست‌هاى درست اقتصادى. چند سال قبل از این، بنده دربارة‌ فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه كنید. به زبان گفتن كه مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه كنید. هى بگوییم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، كو؟ در عمل چه كار شد؟ چه كار كردید؟ اینهاست كه انسان را متأثر می‌كند. ۲۸/ ۱۱/ 91

22. متهم‌كردن دیگران به استناد اتهام ثابت‌نشده

كارنامة‌ درخشان سى‌سالة انقلاب كم‌رنگ جلوه داده شد؛ اسم بعضى از اشخاص برده شد كه اینها شخصیت‌هاى این نظامند؛ اینهاكسانى هستند كه عمرشان را در راه این نظام صرف كردند. بنده در نماز جمعه هیچ‌وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم؛ اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به طور خاص از آقاى هاشمى رفسنجانى، از آقاى ناطق نورى من لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را كسى متهم به فساد مالى نكرده؛ حالا در مورد بستگان و كسان، هر كس هر ادعایى دارد، بایستى در مجارى قانونى خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمی‌شود اینها را رسانه‌اى كرد. اگر چیزى اثبات بشود، فرقى بین آحاد جامعه نیست؛ اما اثبات‌نشده، نمی‌شود اینها را مطرح كرد و قاطعاً ادعا كرد. وقتى اینجور حرف‌ها مطرح می‌شود، تلقی‌هاى نادرست در جامعه به وجود می‌آید، جوان‌ها چیز دیگرى خیال می‌كنند، چیز دیگرى می‌فهمند. ۲۹/ 3/ 8۸

رئیس یك قوه به استناد یك اتهامِ ثابت‌نشده و مطرح نشده‌اى در دادگاه، دو قوة‌ دیگر را متهم كرد؛ این كار بدى بود، این كار نامناسبى بود؛ اینجور كارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضییع حقوق اساسى مردم است. یكی از حقوق اساسى مهم مردم این است كه در آرامش روانى و در امنیت روانى زندگى كنند؛ در كشور امنیت اخلاقى برقرار باشد. اگر یك فردى متهم به فساد است، نمی‌شود به خاطر او انسان دیگران را متهم كند؛ حتّى اگر ثابت هم می‌شد، چه برسد به اینكه ثابت نشده است، دادگاهى نرفته، محاكمه‌اى نشده. به استناد متهم‌كردن یك نفر، انسان بیاید دیگران را، مجلس را، قوة قضائیه را متهم كند؛ این كار درست نیست، این كار غلط است. بنده فعلاً نصیحت می‌كنم. این كار، كار شایسته‌اى براى نظام جمهورى اسلامى نیست. ۲۸/ ۱۱/ 9۱

 

منبع:

كتابچه انتخاباتی khamenei.ir

 

پیوند مرتبط:

نقاط قوت و ضعف دولت نهم و دهم در یک نگاه

نوع مطلب :
برچسب ها : امام خامنه ای، نقاط ضعف دولت نهم و دهم، کتابچه انتخاباتی، ضعف در مدیریت واردات، پرداختن به حواشی، اطلاع رسانی متناقض درون دولت، تصمیمهای خلق الساعه،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:27 ب.ظ
This post offers clear idea in favor of the new users of blogging, that in fact how to do
blogging.
جمعه 13 مرداد 1396 10:25 ب.ظ
hi!,I love your writing so so much! percentage we communicate
extra approximately your article on AOL? I require
an expert on this area to solve my problem. Maybe that is you!
Having a look forward to peer you.
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:01 ق.ظ
Someone essentially help to make significantly articles I would state.
This is the very first time I frequented your web page and so far?
I amazed with the analysis you made to make this particular publish amazing.
Magnificent job!
شنبه 19 فروردین 1396 10:32 ب.ظ
This is very interesting, You are an excessively professional blogger.

I have joined your rss feed and sit up for in the hunt for more of
your wonderful post. Also, I've shared your web site
in my social networks
یکشنبه 16 تیر 1392 08:49 ب.ظ
سلام دوست عزیز میشه وبلاگم رولینک کنی؟
سه شنبه 28 خرداد 1392 08:42 ق.ظ
اره سیده علی هست ولی ان سیصدودوازده نفرو باید خودت ÷یداش کنی ببین کیا مسلمونن اونا از سیصد نفرن تو فک میکنی اونایی که این زمونه موهاشونو بیرون میگذارن میرن بیرن اونا از سیصد نفرن؟ یا مانتو کوتاه می÷وشن؟یا÷سرایی که با هردختری می÷رن؟ نه اونایی هستن که واقعا حسین بگن حسین بخوان وتو قلبشون خدا خدا میکنن که اگه یه روزم بی حسین باشه چی میشه یکم فکر کن ببین تو هم از کدوم طرفی؟ میخوایی کدوم طرفی باشی؟ ÷س خوب فکراتو بکن نتونستم دوام بیارم من برگشتم اگه تونستی بشناسیم؟؟؟؟هنوزحرفای گذشته ات ازارم میداد ولی اومدم یه سوال ب÷رسم ایا واقعا بازم دوسم داری ایا همون لحظه که اون حرفا رو تحویلم دادی بازم دوسم داشتی؟
رضا میری: سلام
انشاءالله که حسینی باشیم و پیرو سید علی.
اما فکر کنم من رو با کس دیگری اشتباه گرفتید.
دوشنبه 27 خرداد 1392 01:47 ب.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم

آیا می دانید نقش نگین انگشتر امام حسین (ع) چه بود؟


با "وبلاگی برای شیعیان" همراه باشید ..


Surkfa.blogfa.com
چهارشنبه 22 خرداد 1392 05:31 ب.ظ
سلام مطلب شما در تارنمای کاوش پرس در بخش وبلاگ شاخه سیاست قرار گرفت.
برای باز نشر مطالب جدیدتان می توانید لینک آن را از طریق بخش «تماس با ما» در تارنمای کاوش پرس به دست ما برسانید.
www.KAVOSHPRESS.IR
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

رضام،
انشاءالله که آقام هم ازم رضا باشه.
می نویسم از هر چیزی که به نظرم بیاد و لازم باشه.
یا علی
مدیر وبلاگ : رضا میری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :