تبلیغات
ألیس الصبح بقریب - نقاط ضعف دولت نهم و دهم در کلام امام خامنه‌ای (قسمت اول)
ألیس الصبح بقریب
سید علی هست، آن سیصد و دوازده نفر کجایند؟

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

نقاط ضعف دولت نهم و دهم که در طول سال‌های گذشته در کلام امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) آمده است، با توجه به فرموده ایشان مبنی‌بر اینکه دولت آینده باید از نقاط ضعف دولت کنونی بری باشد، برای شناخت فرد مطلوب می‌تواند راه‌گشا باشد. آن‌چه در ذیل می‌آید از کتابچة انتخاباتی تارنمای حضرت امام استخراج شده تا مورد استفادة عموم امت قرار گیرد. باشد که قبول افتد.

***

 

آنچه ما برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی كه امروز وجود دارد، منهای ضعف‌هایی كه وجود دارد. این را همه توجه كنند؛ رئیس جمهور هر دوره‌ای باید امتیازات كسبی و ممكن‌الحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد، ضعف‌های او را نداشته باشد. 1/ 1/ 9۱

1. مظلومیت فرهنگ در دولت نهم

از بخش فرهنگ رفع مظلومیت كنید. بخش فرهنگ انصافاً بخش مظلومى است. الان در گزارش آقاى رئیس جمهور، اصلاً اسمى از فرهنگ نیامد؛ یا در اولویت‌بندی‌ها این اولویت فداى اولویت‌هاى دیگر شد و آنها تقدم پیدا كرد كه در كوتاهى وقت، بیان بشود! این مظلومیت است دیگر. واقعاً مسألة فرهنگ را دست كم نگیرید. خیلى از مشكلات جامعة ما با فرهنگ‌سازى حل می‌شود. توجه بكنید كه امروز، عمده قواى دشمنان ما در جبهة فرهنگى دارد كار می‌كند. 4/ 6/ 8۶

2. اولویت‌بندی‌نکردن فعالیت‌های فرهنگی

آنچه كه من لازم می‌دانم به دوستان دولت توصیه كنم، این است كه مسئلة فرهنگ را خیلى جدى بگیرید. اگر چنانچه ما كارهاى اقتصادى را - همچنان كه در برنامه هست و آرزوهاى ما متوجه به آن است - انجام بدهیم، اما در زمینة‌ كار فرهنگى عقب بمانیم، بدانید كشور لطمه خواهد دید. دشمنان ما یكی از چشمه‌هاى دشمنی‌شان كار اقتصادى است؛ یك چشمة مهم دیگر، كار فرهنگى است. البته نه وقت و نه ظرفیت جلسه اجازه نمی‌دهد كه انسان در این زمینه وارد بشود؛ لیكن فی‌الجمله دوستان توجه داشته باشند كه كار فرهنگ، كار بسیار مهمى است؛ با ملاحظة‌ جهت‌گیرى‌هاى انقلابى و اسلامى. در زمینة‌ فرهنگ، دچار رودربایستى نشوید. در همة‌ شعبه‌هاى فرهنگى - چه در موضوع كتاب، چه در كارهاى هنرى، چه در مؤسسات فرهنگى جهت‌گیرى‌ها را انقلابى و اسلامى قرار بدهید. اولویت‌ها را در اینجا هم ملاحظه كنید، چون منابع بالاخره محدود است. البته مصوبة دولت در زمینة بودجة فرهنگى، مصوبة خوبى است؛ اگرچه حالا شنیدم كه خیلى از مبالغ این مصوبه تخصیص داده نشده؛ حتّى اگر همه‌اش هم تخصیص داده شود، باز براى همة فعالیت‌هاى فرهنگى كافى نیست. بنابراین منابع دچار محدودیت است. با توجه به محدودیت منابع، نگاه كنید ببینید اولویت‌ها چیست. البته من یك مجموعه‌اى را به نحو پیشنهاد به دولت ارائه كردم؛ كه اگر این چیزها در كار فرهنگ مورد توجه قرار بگیرد، با توجه به نگاهى كه ما در زمینة‌ فرهنگ داریم، اینها اولویت خواهد داشت؛ یعنى اینها تأثیراتش بیشتر خواهد بود. بله، اینها را باید دنبال كنید تا انشاءاللَّه تحقق پیدا كند. 6/ 6/ 9۰

ببینیم ما چه قلم از قلم‌هاى كار فرهنگى را اهمیت می‌دهیم. در بعضى از آن دوره‌هاى قبل - كه حالا نمی‌خواهیم خیلى مشخص كنیم و اسم بیاوریم، لیكن چاره‌اى هم نیست؛ انسان براى مقایسه مجبور است بگوید می‌خواستند كار فرهنگى بكنند، گفتند بودجة‌ فرهنگى؛ بنا كردند كاروانسراهاى شاه‌عباسىِ بین راه را به عنوان كار فرهنگى، آبادكردن! بله، آبادكردن كاروانسراى شاه‌عباسى چیز خوبى است، اثر باستانى هم هست؛ اما آیا كار اولویت‌دار فرهنگى ما همین است؟ خوب، جذب بودجة فرهنگى در جاى مناسب، خیلى كار سختى است؛ كار آسانى نیست. كار فرهنگى مثل ساخت‌وساز نیست كه آدم بگوید خیلى خوب، این زمین، این هم مصالح، حالا بروید بسازید. كار فرهنگى مصالحش خیلى سخت گیر می‌آید؛ معمار و استادكارش خیلى دشوار به دست می‌آید. لذاست كه به نظر من توى كار فرهنگى یك مقدارى بایستى اهتمام ورزید. ما كه اینجور در مواجهة‌ با فشار عظیم تبلیغات جهانى قرار داریم؛ سیاست در خدمت فرهنگ است، اقتصاد در خدمت فرهنگ است، هنر در خدمت فرهنگ است، براى فشارآوردن به فرهنگ داخلى ملت ما. آنها می‌دانند كه اگر فرهنگ را عوض كردند، دیگر مبارزه‌اى باقى نمی‌ماند. اگر مبارزة با استكبار هست، اگر میل به ایستادگى و مقابلة با دخالت اجنبى هست، به خاطر فرهنگ است. انسان یك فرهنگى دارد، همین فرهنگ را بیایند عوض كنند، همه چیز می‌شود مال خودشان؛ لذا همة‌ فشار روى فرهنگ است. در مقابل این حركت فرهنگى و این تهاجم عظیم فرهنگى كه می‌خواهند روح انقلاب را، روح استقلال را، روح دین را از ما بگیرند، اولویت فرهنگى ما این است كه برویم حالا فرضاً كاروانسراى شاه‌عباسى را آباد كنیم؟! این یعنى اشتباه‌كردن در تشخیص آن قلمِ كار فرهنگى؛ این یك اشكال است. 8/ 6/ 8۹

3. كارهاى تشریفاتى و ویترینى در زمینه‌هاى فرهنگى

یكی دو سال پیش كه همین مجموعه اینجا حضور داشتید، من راجع به مسئلة فرهنگى از دستگاه دولتى یك گله‌اى كردم. حالا خوشبختانه انسان احساس می‌كند كه در دولت به كار فرهنگى اهتمام ورزیده می‌شود. بودجه‌هاى فرهنگىِ بزرگ و كلان و در واقع كارهاى گوناگون و تكرار مسائل فرهنگى و اینها خوب است؛ انسان این اهتمام را مشاهده می‌كند، خرسند می‌شود؛ منتها اوائل امسال بود یا پارسال بود - یادم نیست - كه وقتى راجع به همین بودجة فرهنگى صحبت شد، به آقاى رئیس جمهور گفتم كه من وقتى شنیدم شما این رقم كلانِ سنگینِ فرهنگى را تصویب كردید، از نحوة مصرف و جذب آن نگران شدم؛ با اینكه قاعدتا آدم باید خوشحال بشود وقتى كه بودجة‌ فرهنگى زیاد می‌شود. مدیران ما دوست دارند كه بودجه‌اى كه به آنها داده می‌شود، جذب كنند؛ چون می‌دانند كه اگر امسال جذب نكردند، سال دیگر خبرى نیست؛ لذا ناچارند جذب كنند.

حالا بعد از آنكه مصرف فرهنگى را پیدا كردیم، قلمى كه باید این بودجه صرف آن بشود، پیدا كردیم، برویم سراغ محتوایش. بالاخره می‌خواهیم فیلم بسازیم. مثلاً می‌خواهیم ده‌تا فیلم انقلابى بسازیم؛ ده‌تا فیلمى كه حامل ارزش‌ها باشد. یا می‌خواهیم فلان تعداد كتاب منتشر كنیم؛ محتواهایش چه باشد، چه جورى باشد، با چه قوّتى، با چه استحكامى، با چقدر مایة علمى و هنرى كه در آنجا به كار برده می‌شود؟ اینها خیلى كارهاى سخت و ظریفى است.

در زمینه‌هاى فرهنگى، دنبال كارهاى تشریفاتى و ویترینى نباشید. نمایش‌دادن كار فرهنگى، نه اینكه فایده‌اى ندارد؛ ضرر هم دارد. در زمینة‌ فرهنگ باید دنبال كارهاى محتوائى و اصیل و واقعى رفت، كه امروز نیاز عمدة‌ كشور هم این است. 8/ 6/ 8۹

4. بر زمین ماندن بخش عمده‌ای از اصل ۴۴

اجراى كامل سیاست‌هاى اصل ۴۴ بسیار مهم است. این سیاست‌هاى اصل ۴۴ آن روزى كه مطرح شد، همة دست‌اندركاران اقتصادى و خبرگان مسائل گوناگون مدیریتى كشور اعتراف كردند، اقرار كردند كه اگر چنانچه این كار انجام بگیرد، یك تحول عظیم اقتصادى در كشور انجام خواهد گرفت. خوب، باید این سیاست‌ها به طور كامل اجرا بشود. كارهایى شده، من گزارشهایى هم از آقاى رئیس جمهور، هم از بعضى از مسئولین دیگر شنفته‌ام، لكن آنچه كه انجام گرفته، همة ظرفیت سیاست‌هاى اصل ۴۴ نیست. یعنى همه كه می‌گوییم، شاید بخش عمده‌اى از این ظرفیت هنوز بر زمین مانده است. یك چیزهایى باید مدیریت‌هایش واگذار می‌شده، نشده؛ یك چیزهایى بایستى دولت از تصدی‌گرى در آنها اجتناب می‌كرده، نشده؛ كارهاى لازم انجام نگرفته. حالا می‌توانیم همین‌طور كه آقاى رئیس جمهور اشاره كردند، بگوییم زیرساخت‌ها و سازوكارها و موجودى در نظام اقتصادى كشور جواب نمی‌دهد. پس باید اول این طرح تحول اقتصادى انجام بگیرد. من این را نفى نمی‌كنم؛ ممكن است همین جور باشد. لیكن اینجور نیست كه ما كار را بن‌بست بدانیم؛ در را قفل‌شده بدانیم. نه، بالاخره باید حركت كرد و پیش رفت. حالا این طرح تحول، لابد یك روزى از مجلس درمی‌آید؛ ممكن است با تغییراتى بیاید؛ ممكن است خصوصیاتى در آن لحاظ شده باشد؛ بالاخره باید كار را پیش برد. قوانین هم كه زیاد دارید و سیاست‌هاى اصل ۴۴ را باید رصد بكنید، ببینید چقدر واقعا پیش دارد می‌رود. خود دولت، دستگاه ریاست جمهورى، این كار را بكند. ۱۸/ 6/ 88

5. اجرایی‌نكردن مصوبة یارانة تولید در طرح تحول اقتصادی

خب، یك مصداق از این جهاد اقتصادى، همین طرح تحول اقتصادى است كه دولت دو سه سالى است این را مطرح كرده. یك بند از طرح تحول اقتصادى، هدفمندى یارانه‌ها بود؛ كه خب، بحمداللَّه قانونش تصویب شد و عملیاتى شده. البته من در زمینة كمك به تولید سؤال دارم. حالا آقایان در گزارش گفتند؛ لیكن آن چیزى كه مصوبة‌ قانونى بود براى كمك به تولید، تحقق پیدا نكرده. باید به تولید كمك كنید. البته در بلندمدت خود این دستگاه‌هاى تولیدكننده روى پاى خودشان خواهند ایستاد و انشاءاللَّه خودشان خواهند توانست روزبه‌روز قوى بشوند و جواب بدهند؛ اما در كوتاه‌مدت حتماً باید به اینها در موارد لازم تزریق منابع بشود. البته در آنجایى كه كسى تقلب می‌كند، در آنجایى كه كسى پول را براى تولید از بانك می‌گیرد، ولى در غیر تولید صرف می‌كند، بشدت برخورد كنید و ترحم بر پلنگ‌هاى تیزدندان نكنید؛ اما در آنجایى كه نیاز هست، واقعاً بایستى بروید كمك كنید. پس در طرح هدفمندى، این بخش حتماً بایستى مورد توجه قرار بگیرد. 6/ 6/ 9۰

6. علاج‌نکردن تعطیلی برخی كارخانجات و صنایع

آمارهایى كه آقایان می‌دهند، آمارهاى خوبى است؛ لیكن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئولین به ما می‌گویند كه بعضى كارخانه‌ها دچار مشكلند، اختلال دارند، در بعضى جاها تعطیلى صنایع وجود دارد گزارش‌هاى گوناگونى به ما می‌رسد، خود شما هم گزارش می‌دهید؛ یعنى من گزارش‌هاى دیگر هم دارم، اما اتكاء من به گزارش‌هاى دیگران نیست؛ گزارش‌هاى خود شما هم هست كه به دست ما می‌رسد - خب، باید این را علاج كرد. اینها طبعاً ایجاد اشكال می‌كند. اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه - یعنى آن نیمة‌‌ خالى لیوان نمی‌بود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادى، وضع بهترى را در كشور ارائه می‌كردید و كمك‌هاى بیشترى به مردم می‌شد. بالاخره حمایت از تولید ملى، آن بخشِ درون‌زاى اقتصاد ماست و به این بایستى تكیه كرد. 2 / 6/ 9۱

7. ضعف در اولویت‌بندی كارها

یكی از ضعف‌ها این است كه ما در كارها اولویت‌ها را نبینیم. یكی از آقایان اشاره كردند - كه اشارة‌ درستى است - به این كه طرح‌هاى نیمه‌تمام را باید دنبال كنیم. این خیلى خوب است؛ این كار، كار لازمى است؛ من همیشه تأكیدم بر این است؛ منتها مشخص كنید، یك مجموعة كارى درست كنید، بنشینند واقعاً طرح‌هاى نیمه‌تمام را - حالا یك رقمى هم ذكر كردند كه فلان تعداد طرح‌هاى نیمه‌تمام داریم اولویت‌بندى كنند؛ كدام‌هایش اولویت‌دار هستند، كدام‌هایش وعدة‌ بیشترى داده شده یا توقع بیشترى از سوى مردم وجود دارد؛ اینها را مشخص كنید، به آنها بپردازید. این را مقدم كنید بر طرح‌هاى جدید. 6/ 6/ 9۰

8. علاج‌نکردن تورم

آنچه كه به نظر من مهم است، این است كه براى قشرهاى ضعیف، مشكلات اقتصادی‌اى وجود دارد؛ این را باید برطرف كنید. حالا بخشى از این مشكلات، ناشى از تورم است. ما در كشور كمبود كالا نداریم؛ خوشبختانه كالاهاى گوناگونِ مورد نیاز مردم در كشور فراوان یافت می‌شود؛ لیكن مسئلة گرانى و كاهش قدرت خرید وجود دارد؛ این را باید علاج كنید؛ این به عهدة بخش‌هاى مختلف اقتصادى است؛ یعنى هم بخش‌هاى ستادىِ اقتصادى، هم بخش‌هاى عملیاتىِ اقتصادى - مثل وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزى، بخش‌هاى دیگر - كه باید به‌طور جد انشاءالله این را دنبال كنند. آن كسانى كه از لحاظ اقتصادى صاحب‌نظرند، چه در درون دولت، چه در بیرون دولت، به بنده می‌گویند كه این مسئله مربوط به افزایش نقدینگى است؛ یعنى افزایش نقدینگى را مهم‌ترین عامل می‌دانند. این را ما فقط از كسانى كه بیرون دولتند، نمی‌شنویم، بلكه كسانى هم كه در درون دولتند، وقتى از آنها سؤال می‌كنیم، همین را به ما می‌گویند و گزارش می‌دهند. باید راهى پیدا كنید كه نقدینگىِ افزایش‌یافته كنترل شود. خب، این روشن است؛ اگر در مقابل نقدینگى تولید وجود داشته باشد، كالا وجود داشته باشد، كمبود وجود نداشته باشد، مشكلى را ایجاد نمی‌كند؛ اگر چنانچه نه، نقدینگى بیش از تولید كالا در داخل یا به شكل درستِ واردات بود، طبعاً مشكل ایجاد می‌كند.

خب، عوامل نقدینگى هم زیاد است. همین یارانه‌هاى نقدى كه داده می‌شود - كه براى قشرهایى كار مفیدى هم بوده -خودش افزایش نقدینگى ایجاد می‌كند. همین كارهاى عمرانی‌اى كه شما می‌كنید - كه اینها دیربازده است اینها بلاشك افزایش نقدینگى ایجاد می‌كند. همین مسئلة‌‌ مسكن مهر كه صحبت شد، یا همین طرح‌هاى نیمه‌تمام را كه افزایش می‌دهید، این كارى كه در دولت دارند می‌كنند - كه كار خوبى هم هست و لازم هم هست - خود اینها ایجاد افزایش نقدینگى می‌كند. براى این مسئله باید راه‌كار پیدا كنید. شما افراد صاحب علمى هستید، صاحب تجربه هستید، دستتان در كار است؛ براى اینها راه پیدا كنید. این نقدینگىِ افزایش‌یافته را هدایت كنید به سمت مراكزى كه كمك كند به گشایش كار مردم؛ مثل تولید. 2 / 6/ 9۱

9. مدیریت نادرست منابع ارزی

مسئلة‌‌ منابع ارزى هم مسئلة‌‌ مهمى است؛ كه خب، حالا آقایان توجه دارید. روى این مسئله دقت كنید، خیلى باید كار كنید. واقعا باید منابع ارزى را درست مدیریت كرد. حالا اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرف‌هاى گوناگونى از دولت صادر شد. یعنى در روزنامه‌ها از قول یك مسئول، یك‌جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یك‌جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یك تصمیم قاطع گرفته شود، روى آن تصمیم پافشارى شود و مسئله را دنبال كنید. به هر حال منابع ارزى باید مدیریت دقیق بشود. 2/ 6/ 91

10. ارتباط كم با نخبگان حوزه و دانشگاه

در ملاقات‌هاى متعددى كه من با نخبگان و زبدگان كشور - دانشگاهى، حوزوى - در سطوح مختلف دارم، مكرر از شما مسئولان محترم گله می‌كنند كه اینها در بین ما نمی‌آیند و با ما در این زمینه‌ها صحبت نمی‌كنند. این اشكال بر شما وارد است. من چند روز پیش هم در دیدار اساتید دانشگاه همین را مطرح كردم. آنها بارها به من گفتند، در آن جلسه هم گفتند؛ من هم مطرح كردم. 6/ 6/ 9۰


منبع:

كتابچه انتخاباتی khamenei.ir

نوع مطلب :
برچسب ها : امام خامنه ای، نقاط ضعف دولت نهم و دهم، کتابچه انتخاباتی، مظلومیت فرهنگ و کارهای ویترینی، ضعف در اولویت‌بندی كارها، مدیریت نادرست منابع ارزی، ارتباط کم با نخبگان حوزه و دانشگاه،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:08 ق.ظ
Hi! I just want to give you a big thumbs up for the great information you have got right here on this post.
I will be coming back to your site for more soon.
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:45 ق.ظ
Excellent blog you have here but I was wondering if you
knew of any message boards that cover the same topics discussed in this article?
I'd really like to be a part of group where I can get comments from other experienced individuals
that share the same interest. If you have any
recommendations, please let me know. Thank you!
سه شنبه 6 تیر 1396 09:07 ق.ظ
This website was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found something that helped
me. Thanks a lot!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:39 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here regularly.
I'm quite certain I will learn plenty of new stuff right
here! Best of luck for the next!
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:47 ب.ظ
Hey would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm looking to start my own blog soon but I'm having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something
unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!
شنبه 19 فروردین 1396 09:42 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that "perfect balance" between superb usability and visual appearance.
I must say you have done a awesome job with
this. Also, the blog loads very quick for me on Firefox.
Outstanding Blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

رضام،
انشاءالله که آقام هم ازم رضا باشه.
می نویسم از هر چیزی که به نظرم بیاد و لازم باشه.
یا علی
مدیر وبلاگ : رضا میری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :