تبلیغات
ألیس الصبح بقریب - ویژگی‌های نامزد اصلح در کلام امام خامنه‌ای
ألیس الصبح بقریب
سید علی هست، آن سیصد و دوازده نفر کجایند؟

بسم الله الرحمن الرحیم


 


ویژگی‌های نامزد اصلح که در طول سال‌های گذشته در کلام امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) آمده است، واقعا می‌تواند برای شناخت نامزد اصلح و حمایت از او راه‌گشا باشد. آن‌چه در ذیل می‌آید از کتابچة انتخاباتی تارنمای امام استخراج شده تا مورد استفادة عموم امت قرار گیرد. باشد که قبول افتد.

 

1. كسانى سر كار بیایند كه همتشان بر حفظ عزت و حركت كشور در جهت هدفهاى انقلاب باشد

دنبال یك فرد اصلحى بگردید كه بتواند كشورتان را با همین سرعت، بلكه بیش از این، پیش ببرد؛ هم در عرصه ى‌ مادى، هم در عرصه ى‌ معنوى. رئیس جمهورى که بتواند عزت شما را بالا ببرد، استقلال شما را عمی قتر كند، وضع زندگى شما را بهتر و مرف هتر كند، گر هها را باز كند، امید و شور و شوقى در كشور به‌وجود آورد.

اجمالاً معیار اصلى این است كه كسانى سر كار بیایند كه همتشان بر حفظ عزت و حركت كشور در جهت هدفهاى انقلاب باشد. آنچه ما در این سالهاى طولانى از خیرات و بركات به‌دست آورده‌ایم، به بركت هدفهاى انقلاب بوده است؛ هر جائى كه ما كم آوردیم، عقب ماندیم، شكست خوردیم، به خاطر غفلت از هدفهاى انقلاب اسلامى و هدفهاى اس المى بوده است. كسانى سر كار بیایند كه مصداق: «انّ الذّین قالوا ربنّا اللّ ثمّ استقاموا » باشند؛ اهل استقامت، اهل ایستادگى باشند؛ زرهى پولادین از یاد خدا و از توكل به خدا بر تن خودشان بپوشند و وارد میدان شوند. ۲۵ / 2/ 9۲

2. کار اجرائی بلد باشد و توانایی کشیدن بار اجرائی ریاست جمهوری را داشته باشد

آن كسانى كه به نظام جمهورى اسلامى معتقدند، قانون اساسى را قبول دارند، هم از این حق می‌خواهند استفاده كنند، هم این وظیفه را می‌خواهند انجام دهند. همه باید این وظیفه را انجام دهند. یكى وظیفه‌اش این است كه بیاید صلاحیت‌هاى خودش را در معرض انتخاب مردم قرار دهد. هر كسى كه در خود صلاحیتى احساس می‌كند و كار اجرائى بلد است، می‌آید و خود را در معرض انتخاب مردم می‌گذارد. ادارة‌ مملكت و كار اجرائى، كار كوچكى نیست. كارهاى بزرگ و بارهاى سنگینى بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممكن است كسانى كه در سطوح دیگرى كار می‌كنند، ابعاد این سنگینى را هم بعضاً تشخیص ندهند كه چقدر این بار سنگین است. آن كسانى كه وارد میدان می‌شوند، باید كسانى باشند كه در خود توانائىِ كشیدن این بار را بیابند. ۱۹/ ۱۰ / 9۱

3. دارای حکمت و تدبیر و برنامه باشد

كسانى كه در رأس قوة‌ اجرائى قرار می‌گیرند، باید انسان‌هاى با تدبیرى باشند، با حكمت باشند. ما در سیاست خارجى گفتیم «عزت و حكمت و مصلحت»؛ در ادارة‌ كشور هم همین‌جور است، در مسائل داخلى هم همین‌جور است، در اقتصاد هم همین‌جور است؛ باید با برنامه، با حكمت، با تدبیر، با نگاه بلندمدت و همه‌جانبه، با یك هندسة‌ صحیح كارها را مشاهده كنند، نگاه كنند، وارد میدان شوند. 7/ 2/ 92

4. باید دارای روحیة مقاوم باشد

نامزد انتخابات اولاً باید به خدا و به این انقلاب و به قانون اساسى و به این مردم ایمان و اعتقاد داشته باشد؛ ثانیا داراى روحیة مقاوم باشد. این ملت اهداف بلندى دارد، كارهاى بزرگى دارد، تسلیم نیست، كسى نمی‌تواند با این ملت با زبان زور حرف بزند. كسانى كه در رأس قوة اجرائى قرار می‌گیرند، باید كسانى باشند كه در مقابل فشارهاى دشمنان مقاوم باشند؛ زود نترسند، زود از میدان خارج نشوند؛ این یكى از شرط‌هاى لازم است. 7/ 2/ 92

5. امتیازات كسبی و ممكن‌الحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد

این را همه بدانند كه آنچه ما برای رئیس جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی كه امروز وجود دارد، منهای ضعف‌هائی كه وجود دارد. این را همه توجه كنند؛ رئیس‌جمهورِ هر دوره‌ای باید امتیازات كسبی و ممكن‌الحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد، ضعف‌های او را نداشته باشد. هر كسی بالاخره نقاط قوّتی دارد و نقاط ضعفی دارد. رؤسای جمهور چه رئیس جمهور امروز، چه رئیس جمهور فردا نقاط قوّتی دارند و نقاط ضعفی هم دارند. همة ما همین جوریم؛ نقاط قوّتی داریم، نقاط ضعفی داریم. آن چیزهائی كه امروز برای دولت و برای رئیس جمهور نقاط قوّت محسوب می‌شود، این‌ها باید در رئیس جمهور بعدی وجود داشته باشد، این‌ها را باید در خود تأمین كند؛ آن چیزهائی كه امروز نقاط ضعف شناخته می‌شود كه ممكن است شما بگوئید، من بگویم، دیگری بگوید این نقاط ضعف را باید از خود دور كند. یعنی ما در سلسلة دولت‌هائی كه پشت سر هم می‌آیند، باید رو به پیشرفت باشیم، رو به تعالی و تكامل باشیم، تدریجاً بهترین‌های خودمان را بفرستیم. 1 / 1/ 9۲

۶. پایبند به منافع ملی، عقل جمعی و تدبیر باشد

هر كسی می‌آید، پایبند به انقلاب، پایبند به ارزش‌ها، پایبند به منافع ملی، پایبند به نظام اسلامی، پایبند به عقل جمعی، پایبند به تدبیر باشد. اینجوری باید این كشور را اداره كرد. كشور، كشور بزرگی است؛ ملت، ملت باعظمتی است؛ مسائل تشویق‌كننده و مبشّر، فراوان است؛ مشكلات هم بر سر راه هر ملتی، و از جمله بر سر راه ما وجود دارد. آن كسانی كه آمادة این میدان می‌شوند، باید با كمال قوّت، با كمال قدرت، با توكل به خدا، با اعتماد به توانائی‌های این ملت پیش بروند. 1/ 1/ 9۲

۷. دلبستگی به قانون اساسی داشته باشد

صلاحیت‌هائى را هم كه در قانون اساسى است و شوراى محترم نگهبان بر روى آنها تكیه خواهد كرد، در خودشان ملاحظه كنند و واقعاً وابسته و دلبستة‌ به نظام و قانون اساسى باشند؛ بخواهند قانون اساسى را اجرا كنند؛ چون رئیس جمهور سوگند می‌خورد كه قانون اساسى را اجرا كند؛ قسم دروغ كه نمی‌شود خورد. كسانى كه این را احساس می‌كنند، در آن میدان می‌آیند؛ كسانى هم كه نه، قصد ندارند در این صحنه حاضر شوند، در صحنة‌ انتخاب‌كردن و كمك به پرشورشدن انتخابات شركت خواهند كرد. ۱۹/ ۱۰ / 9۱

۸. به شعارهای نامزدها دقت کنید

شعارها را نگاه كنید، ببیند شعارهائى كه تعیین می‌كنند، چه جور شعارهائى است؟ گاهى بعضی‌ها، البته اشتباه می‌كنند. براى جلب آراء، شعارهائى می‌دهند كه این شعارها از حدود قدرت و اختیارات‌شان بیرون است؛ این‌ها را مردم هوشمند ما می‌توانند بشناسند، مراقبت كنند، دقت كنند. آنچه كه براى مردم لازم است، آنچه كه فوریت بیشترى دارد، آنچه كه با واقعیات و امكانات كشور سازگار است، آنچه كه به افزایش قدرت درونى ملت می‌انجامد، آن‌ها را در شعارهایشان بگنجانند؛ این یكی از معیارها است. ۲۵ / 2/ 92

۹. کسی که درد مردم را بداند و دنبال اشرافی‌گری نباشد

بهترین، آن كسى است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافی‌گرى خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافی‌گرى و تجمل‌پرستى است؛ فلان مسئول اگر اهل تجمل و اشرافی‌گرى باشد، مردم را به سمت اشرافی‌گرى و به سمت اسراف سوق خواهد داد. یكى از اساسی‌ترین كارها براى اینكه ما جلوى اسراف را بگیریم این است كه مسئولین كشور، خودشان، كسان‌شان، نزدیكان‌شان و وابستگان‌شان، اهل اسراف و اهل اشرافی‌گرى نباشند. چطور می‌توانیم اگر خودمان اهل اسراف باشیم، به مردم بگوئیم اسراف نكنید؛ «أتأمرون النّاس بالبرّ و تنسون انفسكم»؛ «یا أیّها الّذین امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند اللَّه ان تقولوا ما لا تفعلون». اولین كار این است كه ما مسئولین كشور را، افرادى انتخاب كنیم كه مردمى باشند، ساده‌زیست باشند، درد مردم را بدانند و خودشان از درد مردم احساس درد كنند. این هم به نظر من شاخص مهمى است. ۲۲ / 2/ 8۸

۱۰ . کسی که نخواهد با تملق‌گوئى به غرب، براى خودش موقعیتى در سطح بین‌المللى دست و پا كند

توجه كند؛ كسانى با رأى ملت سر كار نیایند كه در مقابل دشمنان بخواهند دست تسلیم بالا ببرند و آبروى ملت ایران را ببرند. كسانى سر كار نیایند كه بخواهند با تملق‌گوئى به غرب، به دولت‌هاى غربى، به دولت‌هاى زورگو و مستكبر، به خیال خودشان بخواهند براى خودشان موقعیتى در سطح بین‌المللى دست و پا كنند. اینها براى ملت ایران ارزشى ندارد. كسانى سر كار نیایند كه دشمنان ملت ایران طمع بورزند كه به وسیلة‌ آنها بتوانند صفوف ملت را از هم جدا كنند، مردم را از دینشان، از اصولشان، از ارزش‌هاى انقلابی‌شان دور كنند. ملت باید آگاه باشد. اگر كسانى بر سر كار بیایند كه در مراكز گوناگون سیاسى یا اقتصادى به جاى اینكه به فكر ادامة‌ راه امام و ارزش‌ها و اصول ترسیم شدة‌ به وسیلة‌ امام باشند، به فكر به‌دست‌آوردن دل فلان قدرت غربى و فلان مستكبر بین‌المللى باشند، براى ملت ایران مصیبت خواهد بود. ۲۲ / 2/ 8۸

۱۱. تحت تأثیر دشمن نیست و دشمن از آمدن او خوشحال نمی‌شود

نگاه كنید ببینید با معیارهاى جمهورى اسلامى، در میان نامزدهاى انتخاباتى چه كسى كفایت و نشاط و توانایی لازم را دارد و می‌تواند وارد این میدان شود و با چالش‌هاى گوناگون دست و پنجه نرم كند و تحت تأثیر دشمن نیست و دشمن از آمدن او خوشحال نمی‌شود. 5/ 3/ 8۴

12. کسی که همت، قدرت و هوشمندی داشته باشد

اصلح كسى است كه بتواند این بارِ عظیم را بر دوش بگیرد؛ هر كسى نمی‌تواند این بار را بر دوش بگیرد؛ نشاط و حوصله و همت و قدرتِ لازم و هوشمندى لازم دارد. البته هر كس صلاحیتش در مراكز قانونى تأیید شود، صالح است؛ اما باید در بین صالح‌ها گشت و صالح‌تر را پیدا و او را انتخاب كرد. این، هنر شما مردم است. امیدوارم ان‌شاءاللَّه با تشكیل یك دولت قوى و كارآمد و باكفایت، راهى را كه دولت‌هاى قبل با دلسوزى و پشتكار رفتند، با قوتِ هرچه بیشتر ادامه دهد. ۱۷/ 2/ 8۴

۱۳ . کسی که زیر توهمات توسعه غربی محو نشود

اصلح یعنى چه كسى؟ یعنى كسى كه هدف‌ها را دنبال كند؛ یعنى كسى كه دردها را بداند و حس كند؛ یعنى كسى كه براى ریشه‌كنى فقر و فساد عزم جدى داشته باشد؛ یعنى كسى كه به حال قشرهاى محروم و مستضعف دل بسوزاند. اصلح كسى است كه هم به ترقى و پیشرفت كشور و توسعة‌ اقتصادى و غیراقتصادى بیندیشد؛ هم زیر توهمات مربوط به توسعه، آنچنان محو و مات نشود كه از یاد قشرهاى مظلوم و ضعیف غافل بماند. اصلح كسى است كه به فكر معیشت مردم، دین مردم، فرهنگ مردم و دنیا و آخرت مردم باشد. ۱۷ / 2/ 8۴

۱۴ . رئیس جمهورى كه روستاهاى دورافتاده براى او با تهران تفاوتى نداشته باشد

آنچه كشور احتیاج دارد، رئیس جمهور بانشاط، مصمم، كاردان، توانا، پیگیر و باحوصله است؛ رئیس جمهورى كه قدر مردم را بداند؛ با مردم صمیمى باشد؛ براى مردم مجاهدت كند؛ براى مردم كار و تلاش كند؛ ظرفیت‌هاى كشور را آ نچنان به كار بگیرد كه مردم بتوانند از این ظرفیت‌ها در همه‌جا بهره‌مند شوند؛ رئیس جمهورى كه اعماق كشور و روستاهاى دورافتاده براى او با تهران تفاوتى نداشته باشد؛ حق مردم شهرهاى بزرگ و كوچك در نظر او یك‌سان باشد؛ بتواند براى رفع تبعیض و پُركردن شكاف میان ثروتمندان و فقرا تلاش و كار كند؛ رئیس جمهورى شجاع، باتدبیر و مؤمن به هدف‌هاى انقلاب و نظام باشد. ۱۱/ 2/ 8۴

۱۵ . توان‌مند در گسترش ثروت عظیم مردم

مدیرى كه بتواند ثروت عظیم مردم را كه در بودجه و امكانات و مدیریت‌هاى كشور متبلور است، به‌نحوى در سرتاسر آفاق این ملت گسترش دهد تا نیازهاى مردم با این ثروت عظیم برآورده شود. 1/ 1/ 8۴

ملت ایران می‌خواهد مدیرى را انتخاب كند كه بتواند موانع اجراى برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد؛ مثل بولدوزرى كه موانع را برمی‌دارد تاجاده‌اى را صاف كند. 1/ 1/ 8۴

۱۶ . رئیس جمهوری انتخاب کنیم که بتواند برنامه‌ها را در راستای چشم‌انداز پیش ببرد

امروز كشور ما به حول و قوة الهى به این توانایى و قدرت رسیده است كه بتواند آیندة بیست‌سالة‌ ایران را طراحى كند و چشم‌انداز روشنى براى این مدت در جهت اهداف والا و حقوق طبیعى و شایستة‌ این ملت ترسیم كند. این مدت بیست‌ساله، یعنى چهار برنامة پنج‌ساله. اولین برنامه، امسال آغاز خواهد شد. در آغاز برنامه، یك مدیریت كارآمد، باكفایت و پُرنشاط باید سر كار باشد تا بتواند سازه‌هاى این برنامه را مستحكم و استوار كند و پایه‌هاى این برنامه را به‌طور عمیق و محكم پى‌ریزى كند. اهمیت این انتخابات در این است كه ملت ایران مى‌خواهد مدیرى را انتخاب كند كه بتواند موانع اجراى برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد؛ مثل بولدوزرى كه موانع را برمى‌دارد تا جاده‌اى را صاف كند. یك انسان قوى، باكفایت، داراى نشاط و شادابى و شوق به كار و احساس مسئولیت خواهد توانست حركت بیست‌ساله به سمت چشم‌انداز را با قوت و قدرت آغاز كند. 1/ 1/ 8۴

۱۷ . مؤمن به هدف‌ها و ارزش‌هاى انقلاب باشد

مردم بایستى هوشمندانه و آگاهانه انتخاب كنند و در میان نامزدهاى گوناگون، كسى را كه احساس مى‌كنند به این معیارها نزدیك است، برگزینند؛ این یك كار بزرگ است و كار شما مردم است. مردم باید با چشم باز در این صحنة مهم حاضر شوند و ان‌شاءاللَّه خداى متعال كمك كند و دل‌هاى مردم را هدایت كند تا فرد باكفایت، شجاع، بااخلاص، داراى روح مردمى، شاداب و بانشاط، مؤمن به هدف‌ها و ارزش‌هاى انقلاب، مؤمن به مردم، مؤمن به نیروى مردم و معتقد به حق مردم را انتخاب كنند؛ این مهم‌ترین بخش مشاركت عمومى مردم در امسال است. در همه‌چیز مشاركت عمومى مهم است، و این از جملة كلیدى‌ترین است. 1/ 1/ 8۴

۱۸ . با فساد و فقر و عوامل فقر به طور واقعی مبارزه شود

در هر بخشی كه یك مدیر دلسوز، كارآمد، مؤمن و انقلابی سر كار است، انسان آثار و بركات آن را مشاهده میكند. سرتاسر كشور ما این طور است. ما ملت بزرگی هستیم؛ كشور بابركتی هستیم؛ خداوند امكانات خوبی داده؛ با این امكانات، از اول انقلاب تا امروز كارهای بسیار بزرگی هم شده است؛ ولی ما هنوز در شروع كار هستیم؛ چون كارهای بزرگ، زمان‌بر است.

در این كشور باید با فقر و فساد و تبعیض مبارزه شود. عاج مشكلات این كشور این است كه به‌طور جدی اجرای عدالت پیگیری شود؛ تبعیض برداشته شود؛ با فساد و فقر و عوامل فقر به طور واقعی مبارزه شود؛ این كارها، كارهای قوای سه گانه است؛ اعم از قوة مجریه و قوة مقننه و قوة قضاییه. البته مهمترین بخش در اختیار قوة مجریه است. ۱۰ / ۱۱/ 83

۱۹ . توانایی، شادابی، قدرت، احساس مسؤولیت و آمادگی به كار در او وجود داشته باشد

مردم باید دنبال رئیس جمهوری باشند كه این توانایی، این شادابی، این قدرت، این احساس مسؤولیت و این آمادگی به كار در او وجود داشته باشد. مردم تحت تأثیر حرف این و آن هم قرار نمی‌گیرند؛ تشخیص میدهند؛ این را مردم ما نشان داده‌اند. ۱۰ / ۱۱/ 8۳

۲۰ . كمترین نشانة نرمشى در مقابل آمریكا و دخالت‌هاى دولت‌هاى غربى نداشته باشد

اگر كسى از نامزدهاى ریاست جمهورى، كمترین نشانة‌ نرمشى در مقابل آمریكا، در مقابل دخالت‌هاى دولت‌هاى غربى، در مقابل تجاوزهاى فرهنگى و سیاسى بیگانگان نشان دهد، همة‌ دنیا باید بدانند كه ملت ما به چنین كسى قطعاً رأى نخواهد داد. مردم به كسى رأى مى‌دهند كه بدانند در مقابل آمریكا و افزون‌طلبی‌هاى دولت‌هاى متجاوز و پرتوقّع و خودكامه و كسانى كه مى‌خواهند ارادة خود را بر ملت ایران تحمیل كنند، خواهد ایستاد و نیز در مقابل تهاجم فرهنگ بیگانه ایستادگى خواهد كرد. ۱۷/ 2/ ۱۳۷6

۲۱ . داراى تقوا و تدبیر براى مقام مهم ریاست جمهورى باشد

انتخاب فرد اصلح و داراى تقوا و تدبیر براى مقام مهم ریاست وظیفه‌ای شرعى و عقلى و انقلابى است، و كوتاهى در این امر یا در حضور در پاى صندوق‌هاى رأى، خسارت‌هاى جبرا ن‌ناپذیرى به‌بار خواهد آورد. 23/ 4/ ۱۳68

 

منبع:

كتابچه انتخاباتی khamenei.ir

نوع مطلب :
برچسب ها : امام خامنه ای، ویژگی های نامزدهای اصلح، کتابچه انتخاباتی، روحیه مقاوم، کار اجرایی، شعارهای نامزدها، عقل جمعی و تدبیر،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:04 ب.ظ
At this time it seems like Expression Engine is
the preferred blogging platform available right now. (from
what I've read) Is that what you are using on your blog?
شنبه 14 مرداد 1396 09:09 ب.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be
delivering the following. unwell unquestionably come
further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside
case you shield this hike.
شنبه 9 اردیبهشت 1396 10:36 ق.ظ
Wow, this post is good, my younger sister is analyzing these things, so
I am going to convey her.
یکشنبه 20 فروردین 1396 08:26 ب.ظ
Everything is very open with a precise explanation of the challenges.
It was truly informative. Your website is very useful.
Thank you for sharing!
یکشنبه 12 خرداد 1392 12:45 ب.ظ
سلام مطلب شما در تارنمای کاوش پرس در بخش وبلاگ شاخه سیاست قرار گرفت.
برای باز نشر مطالب جدیدتان می توانید لینک آن را از طریق بخش «تماس با ما» در تارنمای کاوش پرس به دست ما برسانید.
www.KAVOSHPRESS.IR
شنبه 11 خرداد 1392 01:35 ب.ظ
با سلام و تشکر
ان شاءالله اصلح انتخاب مردم باشه
یا علی
رضا میری: سلام علیکم
انشاءالله
یا علی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

رضام،
انشاءالله که آقام هم ازم رضا باشه.
می نویسم از هر چیزی که به نظرم بیاد و لازم باشه.
یا علی
مدیر وبلاگ : رضا میری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :